कुरा कुरामा कसम, खुवाउने संग सावधान ।
हाँसी रहने अनी सँधै, मुस्कुराउने संग सावधान ।।
जाली झेली यो दुनियाँ, विश्वास घाती हुन्छन,
वनाउटी मायाँ को रंग, देखाउने संग सावधान ।।