रुने हो कि सँधै रमाउने, तपाईँको कुरा हो ।।
आफ्नो – पराई बनाउने, तपाईँको कुरा हो ।।

यी दोबाटोहरुले त केवल, भेट गराई रहन्छन,
मनमा सजाउने नसजाउने, तपाईँको कुरा हो ।।

गर्नेहरुले त नजरबाटै, दोषी करार गरिदिन्छन,
आफुलाई निर्दोश देखाउने, तपाईँको कुरा हो ।।

अरे मित्र, गर्न त हजुरले आफ्नो बयान गर्नु भयो,
फगत यो समय कटाउने, तपाईँको कुरा हो ।।

मैले त देखेको, वास्तविकता भनि दिएको छु,
अब परिवर्तन गर्ने–नगराउने, तपाईँको कुरा हो ।।